Δ/Σ ΕλλάδαΣτερεά ΕλλάδαΤοπικές Είδησης

Χαλκίδα: Ολοκλήρωση του έργου Skills4Sports – Τελικό συνέδριο

Το τελικό συνέδριο Skills4Sports είναι το αποκορύφωμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης ετών από την ομάδα του έργου και τους συνεργάτες της.

Το συνέδριο θα χρησιμεύσει ως δίαυλος για την προβολή των επιτευγμάτων, των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου του έργου, καθώς και για την αξιοποίηση μιας δια ζώσης συνάντησης για την πραγματοποίηση μιας καρποφόρας συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ενημερωτικές συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ομιλιών, επισκοπήσεων έργων και συζητήσεων για στρατηγικές βιωσιμότητας και ενδυνάμωσης. Η εκδήλωση θα προσφέρει έναν χώρο δικτύωσης και σύνδεσης με εμπειρογνώμονες του κλάδου και ενδιαφερόμενους φορείς.

Το συνέδριο στοχεύει να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει άτομα εντός της αθλητικής βιομηχανίας και όχι μόνο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις, να διδαχθούν και να εξερευνήσουν ευκαιρίες για μελλοντικές συνεργασίες.

Το τελικό συνέδριο Skills4Sports υπόσχεται να είναι μια δυναμική και διορατική εκδήλωση, που θα φέρει κοντά ενδιαφερόμενους φορείς, ειδικούς και συμμετέχοντες NEETs για να γιορτάσουν τον αντίκτυπο του έργου και να χαράξουν την πορεία για συνεχή ενδυνάμωση στον αθλητικό κλάδο.

Σχετικά με το Skills4Sports

Το Skills4Sports είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση των NEETs μέσω του αθλητισμού. Το έργο επικεντρώνεται στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, καθοδήγησης και ευκαιριών σταδιοδρομίας σε νεαρά άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού, το Skills4Sports στοχεύει να εξοπλίσει τους NEETs με τις απαραίτητες δεξιότητες και υποστήριξη για να ευδοκιμήσουν στον αθλητικό κλάδο.

Το έργο “Skills4Sports” εντάσσεται στον Θεματικό Στόχο A.3 (Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχιας) – Προτεραιότητα Α.3.1 [Ενίσχυση των νέων, ιδιαίτερα των ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης – Απασχόλησης και Κατάρτισης) και των γυναικών με ικανότητες κατάλληλες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας] στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 2014-2020».

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., ενώ το εταιρικό σχήμα παρουσιάζεται παρακάτω:

Επικεφαλής Εταίρος: Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ (Ελλάδα)
Εταίρος 1: TREK Development AE (Ελλάδα)
Εταίρος 2: Malta Football Association (Μάλτα)
Εταίρος 3: International Cooperation South South (Ιταλία)
Εταίρος 4: Catalan Association Cluster of Sports Industry (Ισπανία)
Εταίρος 5: Salfit Development Association (Παλαιστίνη)
Εταίρος 6: Sports for Life (Παλαιστίνη)
Εταίρος 7: Rene Moawad Foundation (Λίβανος)
Σκοπός του στρατηγικού έργου Skills4Sports είναι να αυξήσει την απασχολησιμότητα των νέων της Μεσογείου, ειδικά αυτών που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης – Απασχόλησης και Κατάρτισης), μέσω της δημιουργίας νέων επαγγελματιών για τον αθλητικό τομέα (και τον τομέα των e-Sports). Στόχος είναι η μείωση του χάσματος των διαθέσιμων ικανοτήτων/δεξιοτήτων με αυτές που απαιτεί η απασχόληση στον αθλητικό τομέα. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης των νέων σε «νέα» επαγγέλματα που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στον αθλητικό τομέα, όπως η διαχείριση αθλητικών διοργανώσεων, η διαχείριση και υποδοχή κοινού, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, το αθλητικό μάνατζμεντ και τα παραϊατρικά επαγγέλματα (π.χ. φυσιοθεραπευτές). Επίσης το έργο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης εύρεσης εργασίας στον αθλητικό τομέα, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και παραγόντων της αντίστοιχης αγοράς (π.χ. αθλητικά σωματεία, κέντρα ευρέσεως εργασίας, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αναπτυξιακές εταιρείες κ.λπ.).

Οι βασικές εκροές του έργου είναι:

· 1 Στρατηγική Συμμαχία «Skills4Sports»

· 9 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα

· 3 ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης

· 2 διασυνοριακά εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα ενδιαφερόμενα μέρη

· 240 ημέρες εκπαίδευσης για νέους ΕΕΑΚ

Διάρκεια Έργου: 36 μήνες
Περίοδος Υλοποίησης:29/07/2020 – 28/07/2023
Ρόλος Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.: Επικεφαλής Εταίρος
Συνολικός Προϋπολογισμός:2.922.747,80 €
Κοινοτική Συμμετοχή: 2.630.473,02 €

http://www.enicbcmed.eu/projects/skills4sports

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button