ΚρήτηΤοπικές Είδησης

Πανάνειο: Ένα ακόμα βήμα για τη διάσωση – «Πράσινο» φως για την ανάδειξη αναδόχου – ΗράκλειοΒγήκε ανάδοχος και επίκειται η ανάθεση του αναγκαίου πακέτου μελετών για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ιστορικού πρώην νοσοκομείου

Ένα βήμα εμπρός προς την πολυπόθητη διάσωση, αποκατάσταση και πολύπλευρη αξιοποίησή του κάνει ένα «στοιχειωμένο», ιστορικό κτήριο στο κέντρο του Ηρακλείου! Μετά από δεκαετίες ερήμωσης και εγκατάλειψης, το άλλοτε ιστορικό νοσοκομείο Πανάνειο αρχίζει και αντικρίζει έστω και αμυδρά «φως», καθώς αναδείχθηκε ανάδοχος μελετητής που θα βάλει μπρος τις αναγκαίες μελέτες για την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του κτηρίου, που ως γνωστόν έχει μείνει στη μέση εδώ και μια δεκαετία!

Βεβαίως σε αυτή τη φάση μιλάμε για την εκπόνηση και επικαιροποίηση του αναγκαίου «πακέτου» μελετών, μια διαδικασία που θα απαιτήσει αρκετό χρόνο για να ακολουθήσουν μετά οι παρεμβάσεις. Κοινώς δηλαδή μιλάμε για μια υπόθεση που έχει δρόμο… μακρύ, μπροστά της! Ωστόσο, η ανάδειξη αναδόχου μελετητή και η επικείμενη ανάθεση, μέσω σύμβασης των μελετών, αποτελεί αν μη τι άλλο ένα πρώτο σημαντικό βήμα.

Το έργο αποκατάστασης του πρώην ιστορικού νοσοκομείου, που αποτέλεσε δωρεά του Πανανού Θεοδουλάκη και της συζύγου του Αθηνάς στους πολίτες του Ηρακλείου και έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το 1987, ξεκίνησε με πολλά όνειρα και προσδοκίες στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά δυστυχώς έμεινε στη μέση εδώ και μια δεκαετία!

Μετά από αβελτηρία χρόνων, τον Δεκέμβριο του 2021 έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αποπεράτωσης της κτηριακής αποκατάστασής του, με την ένταξη στο ΕΣΠΑ της μελέτης αποπεράτωσης του άλλοτε ιστορικού νοσοκομείου, με προϋπολογισμό 1,25 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε τον Μάιο που μας πέρασε η δημοπράτηση από την Περιφέρεια Κρήτης (μετά από προγραμματική σύμβαση με τον κύριο του έργου που είναι το Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο-Πανάνειο) του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης. Για την ακρίβεια, του «πακέτου» των μελετών. Ουσιαστικά πρόκειται για την επικαιροποίηση-προσαρμογή μιας σειράς αναγκαίων μελετών, προκειμένου να δρομολογηθεί το εγχείρημα να αποκτήσει ξανά πνοή το κτηριακό συγκρότημα, που αυτή τη φορά προορίζεται, βάσει του σχεδιασμού, να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Τα προηγούμενα χρόνια, υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο προέβλεπε την αναστήλωση και επαναλειτουργία του πρώην Πανάνειου ως «Κέντρου Μητέρας-Παιδιού». Πλέον, με βάση το νέο πλάνο που καταρτίστηκε το 2020, το πρώην νοσοκομείο, που σταμάτησε να λειτουργεί στη δεκαετία του ’70, προβλέπεται να φιλοξενεί συνδυαστικά τέσσερις χρήσεις, και συγκεκριμένα:

 • Κέντρο ημέρας για τον αυτισμό.
 • Κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας, υποστήριξης και αποκατάστασης χρόνιων πασχόντων (καρκινοπαθών και µη) και ασθενών µε κινητικά προβλήματα.
 • Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας.
 • Και σταθμό αιμοδοσίας.

Το «πράσινο φως»

Στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης άναψε το «πράσινο φως» για την οριστική ανάδειξη αναδόχου και την ανάθεση των μελετών. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

«1. Την έγκριση τού από 26/8/2022 πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού της Μελέτης αποπεράτωσης Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειο-Πανάνειο”, Υποέργο 1ο: “Μελέτη αποπεράτωσης Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειο-Πανάνειο” και

 1. Την ανάθεση της σύμβασης της Μελέτης αποπεράτωσης Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειο-Πανάνειο”, Υποέργο 1ο: “Μελέτη αποπεράτωσης Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειο-Πανάνειο” στην ένωση οικονομικών φορέων:

* Βεντουράκης-Ταβανιώτης και Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών – Δ.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ”,

* Λιόντος και Συνεργάτες ΕΠΕ – Δ.Τ. “Λιόντος και Συνεργάτες ΕΠΕ” και

* “ΑΛΚΩΝ Μελετητική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης”, Διακρ. “ΑΛΚΩΝ Μελετητική ΕΠΕ”, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (428.950 ευρώ άνευ ΦΠΑ ή 531.898 ευρώ με ΦΠΑ 24%, μέση έκπτωση 57,39%)».

Το «πακέτο» μελετών

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό που έγινε, «αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποπεράτωσης του κτηρίου του Πανάνειου είναι:

 1. Η επικαιροποίηση της στατικής μελέτης ολοκλήρωσης των εργασιών αναστήλωσης-στερέωσης του κτηρίου: Έλεγχος των εκτελεσμένων παρεμβάσεων και αναπροσαρμογή της μελέτης όπου απαιτείται.
 2. Η μελέτη, αρχιτεκτονική και Η/Μ, των εγκαταστάσεων. Προσαρμογή της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για τη χρήση των χώρων.
 3. Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης Β’ φάσης ανάπλασης του Πανάνειου Νοσοκομείου.

Συνοπτικά θα εκπονηθούν οι πιο κάτω μελέτες:

 • Αποτύπωση, ψηφιοποίηση υφιστάμενης κατάστασης.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Επικαιροποίηση της στατικής μελέτης, έλεγχος, αποτύπωση και εργαστηριακές μετρήσεις των υφιστάμενων επεμβάσεων στερέωσης.
 • Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων πλήρης.
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας – έκδοση άδειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Μελέτη ενεργειακή.
 • Πλήρης μελέτη περιβάλλοντος χώρου.
 • Μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ.
 • Πλήρη τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου.
 • Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).
 • Μελέτη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

Οι μελέτες θα εκπονηθούν σε τρία στάδια (προμελέτη, οριστική, εφαρμογής)».

Στη μέση… εδώ και μια δεκαετία – Από σαράντα κύματα… η αποπεράτωση

Το Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο είναι ένα κτήριο ιστορικής αξίας του τέλους του 19ου αιώνα. Η κατασκευή του κτηρίου ξεκίνησε με δαπάνη του Πανανού και της Αθηνάς Θεοδουλάκη το 1895 και ολοκληρώθηκε το 1902. Το 1987 κηρύσσεται ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Το 2002 το κτήριο του Πανάνειου εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, µε σκοπό την ανάπλαση και την ανακαίνισή του. Η α’ φάση ανάπλασης χρηματοδοτήθηκε µε το ποσό των 1.760.821,72 ευρώ. Το 2005 εκδόθηκε η με αρ. 08/2005 άδεια οικοδομής «Αποκατάσταση διώροφου κτηρίου Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου Ηρακλείου». Οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Πανάνειου προβλέπονταν σε δύο φάσεις:

 1. Η α’ φάση περιελάμβανε τη στερέωση και αναστήλωση του κτηρίου.
 2. Η β’ φάση περιελάμβανε όλες τις εργασίες για να είναι λειτουργικό το κτήριο (τοιχοποιίες, δάπεδα, κουφώματα, χρωματισμοί, περιβάλλων χώρος, Η/Μ εγκαταστάσεις), καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Οι εργασίες της α’ φάσης περαιώθηκαν την 21η/12/2010, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες στερέωσης του κτηρίου.

 

Πηγή

Related Articles

Back to top button