Δυτική ΜακεδονίαΜακεδονίαΤοπικές Είδησης

Ολοκληρώθηκε η πιλοτική εγκατάσταση του προγράμματος «ΑΥΓΕΙΑΣ» με την συμμετοχή και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.


 Ολοκληρώθηκε η πιλοτική εγκατάσταση του προγράμματος «ΑΥΓΕΙΑΣ»,  ενός σημαντικού πρωτοποριακού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο, 

  • αξιοποιώντας τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής Κάλυψης Χαμηλής Ισχύος (Low Power Wide Area Networks – LPWANs) για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, 
  • συγκεντρώνοντας και αναλύοντάς τα με αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους), 
  • χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, καθώς και μηχανισμούς υποστήριξης λήψης αποφάσεων, 

θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί την χρήση ανακτημένου νερού από την έξοδο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.- Βιολογικός Καθαρισμός), με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, στη γεωργία ακριβείας. 

Για το πρόγραμμα συνεργάζονται το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, η AGROSENSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ενώ συντονίστρια του είναι η Αν. Καθηγήτρια κ. Λούτα Μαλαματή.

 

Υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  και

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

 

Η ολοκλήρωση της πιλοτικής εγκατάστασης.

Η πιλοτική εγκατάσταση του «ΑΥΓΕΙΑ» ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις σε γεωργική έκταση του Δήμου Κοζάνης, σε κοντινή απόσταση από τον Ε.Ε.Λ. 

Αρχικά (πρώτη φάση), για την καλύτερη αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του οικοσυστήματος το πειραματικό αγροτεμάχιο χωρίστηκε σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται άρδευση με ανακτημένο νερό εξόδου από την Ε.Ε.Λ., στο δεύτερο μέρος άρδευση με χρήση συμβατικού νερού, ενώ στο τρίτο μέρος δεν πραγματοποιείται άρδευση.

Σε κάθε μέρος του αγροτεμαχίου εγκαταστάθηκαν αισθητήρες IoT για την παρακολούθηση της κατάστασης του χωραφιού, καθώς και καιρικών συνθηκών.

Η δεύτερη φάση αφορούσε την υλοποίηση  πιλοτικής εγκατάστασης στην έξοδο της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που περιλαμβάνει Σταθμό μέτρησης επεξεργασμένων εκροών, ο οποίος λειτουργεί με σταθερή παροχή ρεύματος.  

Από την ΔΕΥΑΚ 

Στην ιστοσελίδα  https://project-augeias.gr/ μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα και αν θέλετε να παρακολουθήσετε μια σύντομη παρουσίασή του χρησιμοποιείστε το link:   https://youtu.be/4y4CtJL3H5o

Πηγή

Related Articles

Back to top button