Ανατολική Μακεδονία και ΘράκηΜακεδονίαΤοπικές Είδησης

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται «κατεπειγόντως» να συμμετέχουν σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, στις 19:00, «με τηλεδιάσκεψη».

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
  2. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν στο πλαίσιο εφαρμογής δράσεων κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2022 (16-22 Σεπτεμβρίου) σε διάφορα σημεία της πόλης της Καβάλας.
  3. Ανάκληση της αρ. αποφ. 253/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και λήψη νέας περί έγκρισης των όρων συμφωνητικού παραχώρησης του Δημοτικού Γηπέδου ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ (α΄ έδρα) και Σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (β΄ έδρα) στον Α.Π.Σ. ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ για τους αγώνες ποδοσφαίρου περιόδου 2022-2023

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι:

  1. Η αναφερόμενη ρύθμιση θα έχει ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2022, ήτοι από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022. (ΘΕΜΑ Η.Δ. 2)
  2. Βάσει των νέων αδειών λειτουργίας, του Δημοτικού Γηπέδου ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ (α΄ έδρα) και Σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (β΄ έδρα), πρέπει να εγκριθεί και υπογραφεί το συμφωνητικό διότι είναι σε εξέλιξη το επίσημο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο οποίο συμμετέχει ο Α.Π.Σ. ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. (ΘΕΜΑ Η.Δ. 3)

Πηγή

Related Articles

Back to top button