ΚρήτηΤοπικές Είδησης

Χανιά: Σε τροχιά εκκίνησης το φράγμα Ταυρωνίτη – Τα πολλαπλά οφέλη του έργου – ΧανιάΠροκηρύχθηκε από το υπουργείο Υποδομών, με ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 31η Οκτωβρίου, το έργο ΣΔΙΤ ύψους 267 εκατ. ευρώ

Σε τροχιά δρομολόγησης μπαίνει ένα μεγάλο σε σημασία όπως και σε οικονομικά μεγέθη εγγειοβελτιωτικό έργο για την Κρήτη, καθώς έχουμε πλέον την επίσημη εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Το λεγόμενο διπλό φράγμα Ταυρωνίτη στα Χανιά, ένα έργο προϋπολογισμού 267 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) βγήκε στον «αέρα» από το υπουργείο Υποδομών, με ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 31η Οκτωβρίου, σε μια κοινή ουσιαστικά δημοπράτηση με ένα έτερο αντίστοιχα μεγάλο έργο, το φράγμα Ενιπέα στα Φάρσαλα Θεσσαλίας, ύψους 230 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ). Και τα δύο έργα δημοπρατούνται από το υπουργείο Υποδομών και θα υλοποιηθούν με τη φόρμουλα του ΣΔΙΤ (δηλαδή της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

Πλέον αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών στον διαγωνισμό για το δίδυμο φράγμα Σεμπρωνιώτη-Ντεριανού στους παραποτάμους του Ταυρωνίτη ποταμού. Ένα έργο πνοής για τη δυτική Κρήτη, που είχε γεννηθεί ως ιδέα πριν από μία περίπου 30ετία, με εμπνευστή της τότε τον πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για να μπει ωστόσο κατόπιν στον «πάγο» (μιας και προκρίθηκε τελικά το έργο του φράγματος Βαλσαμιώτη, που αποδείχτηκε βεβαίως στην πράξη πολύπαθο), και το οποίο θα έρθει να ικανοποιήσει ένα αίτημα δεκαετιών για την άρδευση ιδιαίτερα παραγωγικών γεωργικών εκτάσεων, όπως η υψηλή ζώνη Πλατανιά και περιοχές της δυτικής Κισσάμου Χανίων.

Μάλιστα, το όφελος, βάσει του σχεδιασμού, θα είναι διπλό, καθώς παράλληλα με την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων θα εξοικονομηθεί πολύτιμο νερό για άλλες χρήσεις, όπως η ύδρευση οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Το προωθούμενο έργο ΣΔΙΤ έχει σύνθετο αντικείμενο, καθώς αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του φράγματος Ντεριανού και του φράγματος Σεμπρωνιώτη, της συνδετήριας σήραγγας των δύο δημιουργούμενων ταμιευτήρων, των έργων μεταφοράς και διανομής νερού των νέων ταμιευτήρων για την άρδευση καλλιεργούμενων περιοχών των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου της Π.Ε. Χανίων, και των έργων επεξεργασίας και μεταφοράς νερού του ταμιευτήρα του φράγματος Ντεριανού για την ενίσχυση της ύδρευσης των ανωτέρω Δήμων.

Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ ορίζεται συνολικά στα 30 χρόνια, εκ των οποίων τα πρώτα 4 αφορούν στην κατασκευή των υποδομών και τα υπόλοιπα 26 χρόνια στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησής τους.

Το διπλό φράγμα Ταυρωνίτη στα Χανιά (όπως ομοίως και το φράγμα Ενιπέα στα Φάρσαλα) προκηρύχθηκε με τη σύνθετη, αλλά και χρονοβόρα, είναι η αλήθεια, διαδικασία του λεγόμενου ανταγωνιστικού διαλόγου, που έχουμε δει και σε άλλα μεγάλα δημόσια έργα εδώ στην Κρήτη.

Αυτό σημαίνει ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα προχωρήσουν σε διαφορετικές φάσεις. Η α’ φάση περιλαμβάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου θα δηλώσουν το ενδιαφέρον όσες εταιρείες το επιθυμούν. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των συμμετεχόντων, και όσες εταιρείες περάσουν με επιτυχία την αξιολόγηση θα προκριθούν στην επόμενη, κυρίως διαγωνιστική φάση, κατά την οποία θα οριστικοποιηθεί μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου το οριστικό, τελικό αντικείμενο του έργου και οι τεχνικές λεπτομέρειες, για να κατατεθούν κατόπιν οι δεσμευτικές προσφορές και να προκύψει ο ανάδοχος ιδιώτης του ΣΔΙΤ.

H απόφαση

«Εγκρίνουμε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του έργου με τίτλο “Έργα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ”, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και Ν. 3389/2005 και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Εγκρίνουμε το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α’ φάση του Διαγωνισμού), όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αναθέτουμε την ευθύνη για την προετοιμασία και διεξαγωγή του διαγωνισμού και εν γένει της άσκησης αρμοδιοτήτων αναθέτουσας Αρχής του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του έργου με τίτλο “Έργα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Ταυρωνίτη ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ”, στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), και εξουσιοδοτούμε την προϊσταμένη της Δ/νσης Δ19 για την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας», αναφέρει η απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού του έργου του διπλού φράγματος Ταυρωνίτη στα Χανιά, την οποία υπογράφει ο υπουργός Υποδομών-Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Το αντικείμενο του έργου

Στο αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 267 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), περιλαμβάνεται η κατασκευή των εξής υποδομών:

1) του φράγματος Ντεριανού (θέση Παπαδιανών) επί του παραπόταμου Ντεριανού του ποταμού Ταυρωνίτη και των συνοδών τεχνικών έργων,

2) του φράγματος Σεμπρωνιώτη επί του ομώνυμου παραπόταμου του ποταμού Ταυρωνίτη και των συνοδών τεχνικών έργων,

3) της συνδετήριας σήραγγας των δύο δημιουργούμενων ταμιευτήρων, για τη μεταφορά νερών από τον ταμιευτήρα του φρ. Σεμπρωνιώτη προς τον ταμιευτήρα του φρ. Ντεριανού,

4) των έργων μεταφοράς και διανομής του νερού των δημιουργούμενων ταμιευτήρων για την άρδευση καλλιεργούμενων περιοχών των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου της Π.Ε. Χανίων (εξωτερικά δίκτυα συνολικού μήκους 147 km, δεξαμενών, αντλιοστασίων και έργων διανομής για την ενίσχυση της άρδευσης συνολικής έκτασης 140.000 στρ.),

5) των έργων επεξεργασίας και μεταφοράς νερού του ταμιευτήρα του φρ. Ντεριανού για την ενίσχυση της ύδρευσης των οικισμών των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου της Π.Ε. Χανίων. Περιλαμβάνουν την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 23.000 m3/ημέρα και εξωτερικά υδραγωγεία συνολικού μήκους 63 km περίπου και τις απαραίτητες δεξαμενές και αντλιοστάσια.

Θα «ξεδιψάσουν» μεγάλες εκτάσεις των δήμων Πλατανιά-Κισσάμου

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υποδομών, με την υλοποίηση του έργου του φράγματος Ταυρωνίτη επιτυγχάνεται:

  • Η βελτίωση της κατάστασης στις υπηρεσίες άρδευσης και στις υπηρεσίες ύδρευσης, όπως επίσης και η βελτίωση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων στον ρου του ποταμού Ταυρωνίτη, όπου επιπλέον καταγράφεται πτώση στάθμης λόγω υπεράντλησης, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση νερού για άλλες χρήσεις, όπως η ύδρευση οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων.
  • Η ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό και την υδατική διαχείριση, ιδιαιτέρως στα επόμενα προγράμματα παρέμβασης υπηρεσιών υδάτων και ανάπτυξης της υδατικής διαχείρισης (2016-2021 και 2021-2027), με στόχο την ενσωμάτωση των αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων προσαρμογής, που απαιτούνται, στα εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισης των υδάτων σε κλίμακα υδρολογικής λεκάνης.
  • Η αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδατικών συστημάτων, τα οποία έχουν υποστεί υφαλμύρωση λόγω της υπεράντλησης.
  • Η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων άρδευσης με την επιφανειακή αποθήκευση ύδατος και την αντικατάσταση αντλήσεων από εξαιρετικά επιβαρυμένους υπόγειους υδροφορείς σε κακή κατάσταση.
  • Η αναβάθμιση του προσφερόμενου αγροτικού προϊόντος με τη διασφάλιση αρδευτικού νερού ως μέτρου περαιτέρω ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και δυνατότητας εφαρμογής νέων καινοτόμων γεωργικών εφαρμογών.
  • Η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής, η οποία είναι κατεξοχήν γεωργική, και η άμβλυνση των προκυπτόντων κοινωνικών προβλημάτων.
  • Η αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής σε επαρκείς ποσότητες καλής ποιοτικής κατάστασης νερού ύδρευσης και άρδευσης.
  • Η αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την εξοικονόμηση νερού για τη λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων.
  • Η αναβάθμιση του επιπέδου αντιπλημμυρικής προστασίας των εκτάσεων της λεκάνης απορροής του Ταυρωνίτη ποταμού.

Πηγή

Related Articles

Back to top button