Ιόνια ΝησιάΤοπικές Είδησης

Δεκαεννιά νέες αποφάσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων σε ξενοδοχεία στα Ιόνια Νησιά και μία στην Σκιάθο — Start Media Corfu TV

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΛΑΖΑ ΜΠΕΪ ΧΟΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΛΑΖΑ ΜΠΕΪ ΧΟΤΕΛ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας ΠΛΑΓΙΑ ΜΠΕΪ (PLAYA BAY), 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Λαγανά, της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.856.448,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.856.448,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 835.401,60 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΩΝΤΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΜΠΕΥ – WINDMILL BAY», με αναβάθμισή της σε 4**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Αργάσι, της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.410.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.410.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 634.500,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΟΝΤΕΣΑ Α.Ξ.Τ.Ε» με δ.τ. «ΚΟΝΤΕΣΑ Α.Ξ.Τ.Ε» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Αργάσι, της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 722.517,21 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 722.517,21 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 312.664,65 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΟΥΡΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣ Μ.ΙΚΕ» µε δ.τ. «ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΣΟΥΡΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ.ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει., που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Λαγανά, της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 399.911,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 399.911,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 126.269,46 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Δ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΞΤΕΕ» με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας «ΕΣΠΕΡΙΑ», με αναβάθμισή της σε 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Λαγανά, της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.781.500,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.781.500,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 561.172,50 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ε.Ε. ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ» με δ.τ. «ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Άνω Γερακαριό, της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.049.823,42 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.049.823,42 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 330.694,38 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «MOUZAKIS FAMILY IKE» με δ.τ. «MOUZAKIS GPAPEVINES» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Άνω Γερακάρι, της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 880.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 880.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 277.585,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΠΥΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΓΑΡΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος)όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μον άδας ΚΑΣΤΕΛΛΙ“, με αναβάθμισή της σε 4**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου
με 507.667,23 ευρώ και συνολ ικού ε νισχυόμενου κόστους ίσου με 507.667,23 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 228.450,25€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «AZANTE BOUTIQUES SUITES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «AZANTE BOUTIQUES SUITES» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 680.597,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου
κόστους ίσου με 680.597,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 214.388,05€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΥΒΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. «ΚΥΒΕΤΟΣ ΑΞΤΕ » στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.171.135,72 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου
κόστους ίσου με 1.171.135,72 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 527.011,07€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση
της επένδυσης ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κέρκυρα

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΕΣΟΓΗ ΙΚΕ » με δ.τ«ΜΕΣΟΓΗ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας3*** (ΚΑΔ κύρι ου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 790.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 749.363,79 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους  338.997,90€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,90 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΒΙΑ, του Δήμου Κέρκυρας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 749.500,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 749.500,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 236.092,50 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επιπροσθέτως εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ“, με αναβάθμισή της σε 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ), συνολικού
επιλέξιμου κόστους ίσου με 315.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 315.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 141.750,00€,ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση
της επένδυσης ανέρχονται σε 1,27 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ«ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΣΗΣ Μ.ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με
2.139.060,62 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενο υ κ όστους ίσου με 1.983.436,99 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 895.046,64€ , ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΠΑΜΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. » με δ.τ. «ΑΒΜBOND E.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία κα ι παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.134.971,38 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.062.967,45 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 334.834,74€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιο υργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,38 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κεφαλονιά

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SEA FRONT I.K.E.» (υπό σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 5 9 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει,  που αναφέρεται στην στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας5***** (ΚΑΔ κύ ριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.876.735,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.876.735,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ συνολικού ύψους 906.171,53€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 12 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «COSTA D ORO Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «COSTA D ORO» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 4**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.274.106,46 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.130.479,58 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 356.101,06€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΕ » με δ.τ. «ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας PASPALIS HOTEL, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.416.680,53 ευρώ και
συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.403.499,49 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 631.574,77 €.

Στην Σκιάθο

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY A.E.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως
61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που  αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 88 δωματίων / 182 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου
δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Βασιλιάς, του Δήμου Σκιάθου, της νήσου Σκιάθου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικού επιλέξιμου
κόστους ίσου με 10.159.357,07 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 10.159.357,07 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 3.000.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 43,17 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

ΠΗΓΗ: moneytourism

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button