ΚρήτηΤοπικές Είδησης

Αλέξης Καλοκαιρινός: Μήνυμα ενότητας και νίκης έστειλε στο κατάμεστο από κόσμο Πάρκο Γεωργιάδη ο υποψήφιος δήμαρχος

Παρουσίασε νέα μεγάλη ομάδα υποψηφίων Συμβούλων και τις βασικές προγραμματικές θέσεις της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη»

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού στο κατάμεστο από κόσμο Πάρκο Γεωργιάδη, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσίασε 184 νέους υπο-ψήφιους Συμβούλους αλλά και τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού του με επίκεντρο το Δημότη.

Nα θυμίσουμε ότι συνολικά έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα 240 υποψήφιοι Σύμβουλοι μαζί με τους 56 που είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενη πρόσφατη εκδήλωση.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι η πρόταση της παράταξή του για το Ηράκλειο αποκτά πλέον χαρακτήρα Κινήματος καθώς σήμερα είναι ακόμα πιο δυνατή με πολύ περισσότερα στελέχη, με υποψηφίους, έτοιμους και ικανούς να υπηρετήσουν τους κοινούς στόχους για ένα καλύτερο Ηράκλειο.

Στο πλαίσιο αυτό ευχαρίστησε θερμά τα δεκάδες στελέχη της παράταξης “Ηράκλειο 3.7.5”, που αποφάσισαν να συστρατευτούν με το «Δικαίωμα στην Πόλη» και να μετέχουν στο ψηφοδέλτιο αλλά και τα στελέχη της παράταξης «Ηράκλειο για όλους» του Γιώργου Σισαμάκη που αποφάσισαν τη συμπόρευση για το καλό της πόλης.

Όπως είπε στην ομιλία του ο Αλέξης Καλοκαιρινός ήδη έχει παρουσιαστεί μια μεγάλη ομάδα υποψηφίων του Συνδυασμού που σήμερα εμπλουτίζεται με νέα πρόσωπα με τα ίδια χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικότητας και την ίδια δέσμευση να υπηρετήσουν τον κοινό σκοπό, με ανθρώπους από όλο το πολιτικό, δημογραφικό και επαγγελματικό φάσμα, με εμπειρία, με ενθουσιασμό.

Όπως τόνισε με έμφαση «υπάρχει η θέληση και η αποφασιστικότητα να πάμε μπροστά, να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να συγκρουστούμε, να συνεργαστούμε, να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε όλα και όσα χρειάζονται για ένα καλύτερο Ηράκλειο!»

«Η πλατιά κοινωνική συμμαχία που αποτελεί πλέον ο συνδυασμός μας «Δικαίωμα στην Πόλη» είναι έτοιμη να εκφράσει την ελπίδα και τις προσδοκίες κάθε Ηρακλειώτισσας και κάθε Ηρακλειώτη. Και δεν θα τους διαψεύσουμε» κατέληξε ο υποψήφιος Δήμαρχος.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσίασε τις βασικές Προγραμματικές προτεραιό-τητες της παράταξής του, ενώ το τελικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι βασικές προγραμματικές θέσεις της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη»

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις  δέκα θέσεις Αρχής με βάση τις οποίες θα λειτουργήσει ο Δήμος Ηρακλείου, με όρους διαφάνειας προ όφελος των Δημοτών και οικοδομώντας σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.

Τις θεμελιακές προτεραιότητες για να μετασχηματιστεί το Ηράκλειο σε ισχυρό πόλο ανάπτυξης, με δραστική βελτίωση της καθημερινότητας, ενίσχυση της ανθρώπινης Κοινότητας  και τέλος τις έξι Προγραμματικές πρωτοβουλίες όπου ο ειδικός σχεδιασμός θα έχει σημείο εκκίνησης τις ανάγκες των πολιτών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, Κοινωνική αλληλεγγύη, αναπτυξιακή προοπτική, αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Πόλης και της υπαίθρου, πράσινες γειτονιές, καινοτόμες δράσεις, ανάδειξη του Πολιτισμού, στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης που παρουσίασε ο Αλέξης Καλοκαιρινός:

10 θέσεις αρχής – Ο δεκάλογος της Νέας Δημοτικής Αρχής

Ο Δήμος Ηρακλείου

1 λειτουργεί δημοκρατικά, με διαφάνεια και λογοδοσία

2 εφαρμόζει πολιτικές χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με γνώμονα τη μεγι-στοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας.

3 ενδιαφέρεται για τα θέματα που αφορούν τους πολίτες και την πόλη πέρα από τη στενή του αρμοδιότητα.

4  συνεργεί με άλλες αρχές και όλους τους Δήμους της Κρήτης και αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Π.Ε.Δ.Κ.

5 συνομιλεί ισότιμα με την κεντρική κυβέρνηση και διεκδικεί ανυποχώρητα όσα αναλογούν στον τέταρτο Δήμο της χώρας.

6 προπαρασκευάζει βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου τις οποίες προτείνει προς νομοθέτηση, και τις προωθεί με πρωταγωνιστικό  ρόλο στην Κ.Ε.Δ.Ε.

7  είναι ενεργητικά παρών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και αξιοποιεί έγκαιρα, συ-ντεταγμένα και αξιόπιστα όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτι-κούς πόρους.

8 συμμαχεί με τους εργαζομένους και αναγνωρίζει την προσωπικότητα, την α-ξία και το έργο τους. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου αποτελούν   βασική συνιστώσα του δημοτικού έργου.

 9  συνεργεί με όλους τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες, και δίνει χώρο και βήμα σε όλους τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους

 10 αναγνωρίζει έμπρακτα ότι ο δημότης έχει λόγο στα πράγματα της πόλης, ατομικά και συλλογικά. Οι δημότες είναι συμμέτοχοι στο Δήμο.  Οι δημότες δεν είναι πελάτες. Ο Δήμος οικοδομεί με τους δημότες σχέση εμπιστοσύνης.

 Για το καλό του Δήμου μας παραμερίζουμε στερεότυπα, σκεφτόμαστε δημιουργικά και πρωτότυπα σε μακρό και ευρύ ορίζοντα, σχεδιάζουμε συγκεκριμένα, κινητοποιούμαστε άμεσα.

 Το Ηράκλειο για μας είναι μια ανοιχτή πόλη που συνδυάζει το ιστορικό κέντρο, τις εκτός των τειχών γειτονιές και τους ζωντανούς οικισμούς της υπαίθρου.

 Οι σχεδιασμοί μας έχουν σημείο εκκίνησης τις ανάγκες των πολιτών και εκ των πραγμάτων οι ιδέες και οι παρεμβάσεις γεννιόνται και από τα κά-τω στις γειτονιές. Η σύνθεση είναι αναγκαία στο πλαίσιο της μεγάλης ει-κόνας του Δήμου μας.

 Εκπονούμε συνολικούς σχεδιασμούς (master-plans) για κρίσιμες λειτουρ-γίες και πραγματοποιούμε πιλοτικές εφαρμογές για να βελτιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

 Προωθούμε τις ολοκληρωμένες και τις σημειακές παρεμβάσεις στη βάση των αρχών της πολυκεντρικής πόλης και της χωρικής δικαιοσύνης.

 Προτεραιοποιούμε αυστηρά τα έργα μας για να έχουμε στοχοπροσήλωση και πραγματικό αποτέλεσμα μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Έχουμε θέσει τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες στο επίκεντρο του προγράμματος μας και με αυτές πορευόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας.

• Πρώτο, επιδιώκουμε τον δημιουργικό μετασχηματισμό του Ηρακλείου:

      Ηράκλειο με ισχυρή παραγωγική και αναπτυξιακή ταυτότητα

• Δεύτερο, επιδιώκουμε τη δραστική βελτίωση της καθημερινότητας:    

      Ηράκλειο με ποιότητα ζωής

• Τρίτο, επιδιώκουμε την ενίσχυση της ανθρώπινης κοινότητας και ανά-δειξη των δυνάμεων της νεότητας: Ηράκλειο με επίκεντρο τον άνθρωπο

  • Έξι Προγραμματικές Πρωτοβουλίες για το Ηράκλειο

Πρώτη πρωτοβουλία,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

– Πόσιμο νερό 24/24

– Ολοκληρωμένο σχέδιο για την καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμ-μάτων

– Αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση του δημότη

– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στάθμευση

– Δημόσιες συγκοινωνίες και ηλεκτροκίνηση

– Ασφαλτοστρώσεις & πεζοδρόμια

Δεύτερη πρωτοβουλία,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

– Επιτάχυνση ανάθεσης, εκπόνησης και εφαρμογής πολεοδομικών μελετών

– Διπλή ανάπλαση στο «Ν. Καζαντζάκης»

– Ενοποίηση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου

– Ανάπτυξη του γραμμικού άξονα Λιμανιού – Κνωσού

– Ανάδειξη των Τειχών και της Τάφρου

– Αναζωογόνηση της παλιάς πόλης

– Άρση της διχοτόμησης της πόλης από τον ΒΟΑΚ

– Ανάπτυξη δικτύου «πράσινων διαδρόμων»

– Εφαρμογή σχεδίων ανάπτυξης  για τους  οικισμούς του Δήμου

Τρίτη πρωτοβουλία,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

– Δημιουργία βρεφικών σταθμών και νηπιαγωγείων

– Δημιουργία κοινωνικής κατοικίας

– Πραγματοποίηση ενεργειακής κοινότητας

– Δράσεις για την τρίτη ηλικία

– Δίκτυο παροχής βασικών αγαθών

– Εντοπισμός ανθρώπων σε ανάγκη

– Ανάπτυξη κοινωνικής εργασίας και κοινωνική ένταξη

– Δράση «ανοιχτά σχολεία»

– Τόπο στα νιάτα

– Καμπάνια ενάντια στη βία

Τέταρτη πρωτοβουλία,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ

– Ένταξη του Δήμου σε διεθνή και διαπεριφερειακά καλλιτεχνικά δίκτυα

– Άνοιγμα των μνημείων

– ΠΣΚΗ για όλους

– Αξιοποίηση ΒΔΒ

– Ανάπτυξη θεματικών πολιτιστικών δικτύων 

– Ώθηση στην τέχνη του δρόμου

– Εμφύτευση αθλητισμού στις γειτονιές

– Φιλοξενία μεγάλων αθλητικών γεγονότων

– Επέκταση της τουριστικής περιόδου

Πέμπτη πρωτοβουλία,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

– Δημιουργία μικρών πάρκων στις γειτονιές

– Δημιουργία πάρκων σε μεγάλη αστική έκταση

–  Εξοικονόμηση ενέργειας

– Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Σχέδιο Τοσκάνη)

– Υπερτοπικό πάρκο στην περιοχή του «Ν. Καζαντζάκης»

Έκτη πρωτοβουλία,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

– Ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης του Δήμου

– Ανάπτυξη «εστιών καινοτομίας»

– Επιδίωξη ισόρροπης ανάπτυξης

– Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

– Προβολή της τοπικής παραγωγής

– Ολοκλήρωση του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας

Οι 186 νέοι υποψήφιοι Σύμβουλοι της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» που παρουσίασε ο Αλέξης Καλοκαιρινός:

Εν Ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιώργος Αγριμανάκης  (Δημοτικός Σύμβουλος)

2. Νικόλαος Γιαλιτάκης (Δημοτικός Σύμβουλος)

3. Γιάννα Καλονάκη (Δημοτική Σύμβουλος)

4. Θεοδώρα Λεμονή (Δημοτική Σύμβουλος)

5. Αντώνιος Περισυνάκης (Δημοτικός Σύμβουλος)

6. Γιώργος Σισαμάκης (Δημοτικός Σύμβουλος)

7. Αναστάσης Τσατσάκης  (Δημοτικός Σύμβουλος)

Νέοι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

8. Δέσποινα Αγγελάκη, Ιδιωτική Υπάλληλος

9. Θεοδοσία Αγγελιδάκη, Ιατρικός Επισκέπτης / Αντιπρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου

10. Εμμανουήλ Αγγουριδάκης, Συνταξιούχος – Πρόεδρος Κοινότητας

11. Μπάμπης Αλογδιανάκης, Επιχειρηματίας

12. Αικατερίνη Αλπαντάκη-Καλονάκη, Πτυχιούχος Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης

13. Έλενα Αναστασιάδου, Συνταξιούχος Δημοσίου

14. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης, Ελεύθερος Επαγγελματίας

15. Παναγιώτης  Αντωνακάκης, Χειρουργός Ορθοπεδικός

16. Νικόλαος Αντωνακάκης, Επιχειρηματίας εστίασης

17. Γιώργος Αρβανίτης, Ακτινολόγος

18. Ζαννής Αργουδέλης, Ιδιοκτήτης Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου / Πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών

19. Δημήτριος Αρχοντάκης, Τεχνίτης υδραυλικός / ΔΕΥΑΗ

20. Μιχάλης Βάμβουκας, Συνταξιούχος ταχυδρόμος

21. Εμμανουήλ Βαρδάκης, Πυροσβέστης

22. Παναγιώτα Βαρούχα  

23. Ελεονώρα Βασιλάκη, Οικονομολόγος

24. Νικόλαος Βασιλάκης, Στέλεχος επιχείρησης

25. Ηρακλής Βιδάκης, Συνταξιούχος

26. Σπύρος Βιτώρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας

27. Χαράλαμπος Βιτώρος, Ιατρικός επισκέπτης

28. Μαρίνος Βλαχάκης, Φιλόλογος/ Φροντιστής

29. Γιώργος Βλαχάκης, Εκπαιδευτικός

30. Ευάγγελος Βογιατζής, Ξενοδοχοϋπάλληλος

31. Δωροθέα Βρούχου-Πουλή, Πρόεδρος Κοινότητας

32. Παντελής Γάσπαρης, Γυναικολόγος

33. Εμμανουέλα-Ουρανία Γιακουμάκη, Ξενοδοχοϋπάλληλος

34. Ασπασία Γιακουμάκη, Ελεύθερη επαγγελματίας

35. Κυριάκος Γιαλαμάς, Ιδιωτικός υπάλληλος

36. Γιάννης  Γιαμνιαδάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

37. Ευαγγελία Γιανναράκη, Φυσικοθεραπεύτρια

38. Γεώργιος Γιάννικας, Έμπορος Επαγγελματίας/ Πρόεδρος Πολιτιστι-κού Συλλόγου Φορτέτσας

39. Ραφαηλία Γιαννουδάκη, Διοικητικός Υπάλληλος

40. Ελένη Γουμενάκη, Διοικητικός Υπάλληλος

41. Δήμητρα Δαμαρτζή, Στρατιωτικός

42. Ευαγγελία Διαμαντάκη, Διαμεσολαβήτρια -Συγγραφέας

43. Ηλίας Διβόλης, Ιδιωτικός υπάλληλος

44. Κατερίνα Δουλγεράκη, Δικηγόρος

45. Μαρία Δρακωνάκη, Παιδαγωγός

46. Μαρία Ζαϊμάκη, Νοσηλεύτρια

47. Ανθούλα Ζεάκη- Καπετανάκη, Τεχνολόγος χημικός

48. Χρήστος Ζουρνατζίδης, Έμπορος

49. Κωνσταντίνος Ζωγραφάκης, Συνταξιούχος/ Πτυχιούχος Νομικής

50. Ασπασία Θαλασσινού, Ελεύθερος Επαγγελματίας

51. Δημήτρης Κάββαλος, Αγρότης

52. Νικόλαος Κάββαλος, Αγρότης

53. Γιώργος Καζανάς, Νοσηλευτής – Ειδικευμένος σε θέματα επείγουσας φροντίδας

54. Αντώνης Κακουδάκης, Συνταξιούχος Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ

55. Γιώργος Καμπιτάκης

56. Ιωάννα  Καμπούρογλου Δημόσιος Υπάλληλος

57. Γιώργος Καναβάκης, Οικονομολόγος

58. Βασιλική Καρανικόλα, Συνταξιούχος

59. Γεώργιος Καραπιδάκης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

60. Δημήτριος Καρβέλης, Υπάλληλος ΟΤΕ / Δάσκαλος μουσικής

61. Ελένη Καρδάση, Οικονομολόγος

62. Μαρία  Καρούζου, Επιχειρηματίας

63. Σύλλας Κατσαράκης, Μηχανικός Μηχανολόγος

64. Γεώργιος Κεφαλάκης,  Ιδιωτικός υπάλληλος

65. Γιάννης Κογκάκης, Συνταξιούχος

66. Όλγα Κοζορώνη-Δασκαλάκη, Κομμώτρια

67. Ιωάννης Κοκολάκης, Στρατιωτικός

68. Λευτέρης  Κοκοσάλης, Μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας Δ.Η

69. Μαργαρίτα Κόλλια, Ιδιωτική Υπάλληλος

70. Νίκος  Κονταράκης, Γιατρός

71. Γιάννης Κοντοκώστας,  Διευθυντής Ξενοδοχείων/ Επιχειρηματίας

72. Αθανάσιος Κορνηλάκης, Εκπαιδευτικός

73. Εμμανουήλ Κουκιάς, Δημόσιος υπάλληλος / Πρόεδρος Εξωτερικής Φρούρησης, Μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

74. Γεώργιος Κουμάκης, Πολιτικός Μηχανικός

75. Αργυρή Κουνελάκη, Αισθητικός

76. Ειρήνη Κούρου, Επιχειρηματίας

77. Βαγγέλης Κουτουμάνος, Έμπορος/ Επιχειρηματίας

78. Ιωάννης Κτιστάκης, Ιατρός- Ορθοπεδικός

79. Μαριέτα Κυριακάκη

80. Κωνσταντίνος Κυριακάκης, Γυμναστής / Βετεράνος Καλαθοσφαιρι-στής

81. Μαρία Λαγκωνάκη, Συνταξιούχος

82. Στυλιανός Λαδουκάκης, Νοσηλευτής

83. Μάνος  Λημναίος, Επιχειρηματίας εστίασης, Πρόεδρος Ηροδότου

84. Εμμανουήλ Λίλος, Φοιτητής

85. Γρηγόρης Λουλάκης, Ιατρός

86. Κωνσταντίνος Μανουράς, Ιδιωτικός Υπάλληλος / Συγγραφέας ποιη-τής

87. Μαρία Μαραγκάκη, Υπεύθυνη δερματολογικού κέντρου

88. Ιωάννης Μαραγκάκης

89. Εμμανουήλ Μαργιώλας, Πυροσβέστης

90. Ευανθία Μαρκάκη, Συνταξιούχος Δημοσίου – Υπάλληλος Π.Κ

91. Θεμιστοκλής Μαρκάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας

92. Μιχαήλ  Μαρκάκης, Ιδιωτικός υπάλληλος

93. Καλλιόπη Μαρκατάτου, Πρόεδρος “Κάνε την αγάπη πράξη”

94. Αντωνία Μαρνέλλου, Υπάλληλος ΕΦΚΑ

95. Μιχάλης Μαρούλης, Αγρότης

96. Ειρήνη Μασουράκη

97. Καλλιόπη (Κάλλια) Μαστοράκη, Επιχειρηματίας

98. Κωνσταντίνος Μαστοραντωνάκης, Καθηγητής Αγγλικής

99. Λάζαρος Μαστρογιαννάκης, Συνταξιούχος

100. Μιχάλης Μαυράκης, Ιδιωτικός υπάλληλος

101. Εμμανουήλ Μαυρογιάννης, Συνταξιούχος Δάσκαλος

102. Νικόλαος Μελιδονιώτης, Ξενοδοχοϋπάλληλος

103. Εμμανουήλ Μενεγάκης, Έμπορος

104. Μαρία Μεντιδάκη, Οικονομολόγος

105. Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης, Συνταξιούχος Αστυνομικός

106. Σταυρούλα Μηλιού, Κοινωνική λειτουργός, Πρόεδρος ΣΚΛΕ

107. Νικόλαος Μισόκας

108. Άννα Μπαγιαρτάκη, Ιδιωτική υπάλληλος

109. Ελένη Μπαγκαλάκη, Ιδιοκτήτρια καντίνας

110. Χαράλαμπος Νησωτάκης, Συνταξιούχος ΔΕΗ

111. Άννα Νικολουδάκη, Επιχειρηματίας, Αγρότισσα

112. Ελευθερια Νιονάκη-Δάνδολο, Διοικητική υπάλληλος ΕΛΜΕΠΑ

113. Νικόλαος  Ξενάκης, Ιδιοκτήτης Πρατηρίου Καυσίμων

114. Θεοχάρης Ξενικάκης, Καρδιοχειρούργος

115. Μαρία Ξυπάκη, Διοικητικός υπάλληλος ΕΛΜΕΠΑ

116. Δημήτρης Ορφανός, Συνταξιούχος

117. Νικόλαος Παγωμένος, Ελεύθερος επαγγελματίας

118. Σταμάτιος (Τάκης) Παπαδάκης, Chef (Επιχειρηματίας)

119. Μύρων Παπαδάκης, Στρατιωτικός

120. Μάνθος Παρασύρης, Επιχειρηματίας

121. Ιωάννης Πασσαδάκης, Γυμναστής

122. Γεώργιος Πατεράκης, Ξυλουργός

123. Ειρήνη Περβολαράκη, Δικηγόρος

124. Αικατερίνη Περβολαράκη-Κολυβάκη, Φιλόλογος-Αρχαιολόγος

125. Γεώργιος Πίτσος, Ελεύθερος επαγγελματίας

126. Γιώργος Πολεμαρχάκης, Κρεοπώλης, Μουσικός

127. Ζαχαρίας Ραϊνάκης, Άνεργος

128. Ιωάννης Ράλλης, Συνταξιούχος

129. Δημήτριος Ροδάκης, Οικονομολόγος

130. Δημήτρης Σακελλάρης, Εκπαιδευτικός

131. Φλώρα Σαριδάκη

132. Σταύρος, Σεβδαλής, Φοιτητής

133. Αθανάσιος Σιάνος, Ασφαλιστής

134. Μαρία Σκανδαλάκη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ

135. Χρυσή (Σίσσυ) Σκουλικάρη, Συνταξιούχος νηπιαγωγός

136. Παναγιώτης Σκούρας, Τεχνολογικός σύμβουλος διαβητολογικού κέντρου

137. Βασιλική Σκυλουράκη, Σχεδιάστρια Η/Υ

138. Ιωάννης Σμπώκος, Χειρούργος Οδοντίατρος

139. Μανώλης Σουρανάκης, Κτηνίατρος

140. Λάζαρος Σπανόπουλος, Δικηγόρος

141. Κωνσταντίνος Σπαντιδάκης, Καθηγητής φυσικής αγωγής

142. Δημήτρης Σπυριδάκης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε./ Πρώην Αντιδήμαρ-χος Τ.Ε

143. Ελευθέριος Σπύρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

144. Μαρία Σταυρακάκη-Κάβου, Ιδιωτικός Υπάλληλος

145. Χρυσάνθη Συμεωνίδου, Ιδιωτική υπάλληλος

146. Ισίδωρος Σύρμος, Συνταξιούχος

147. Μιχάλης Σφακιανάκης, Απόστρατος Αξιωματικός Λιμενικού Σώματος

148. Μάγδα Σφυρή, Επιμελητής Πτήσεων αεροσκαφών- μεσίτρια

149. Εμμανουήλ Σφυρής, Επιχειρηματίας

150. Μαρίνος Τακιτζής, Γραμματέας Περιπτέρων και Ψιλικών Κρήτης

151. Ειρήνη Ταταράκη, Οικιακά

152. Γιάννης Τερζάκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος (Κτηματολόγιο)

153. Δημήτριος Τερζάκης, Ιδιωτικός υπάλληλος

154. Γιώργος Τζαγκαράκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος

155. Αντώνιος Τζορμπατζάκης, Ελεύθερος επαγγελματίας – Ψυκτικός – Μέλος Τοπικού Συμβουλίου

156. Ελευθερία Τζωρμπατζάκη, Σχεδιάστρια Δομικών Έργων

157. Ειρήνη Τόλια, Ιδιωτικός υπάλληλος

158. Βασίλης Τριτσάρης, Συνταξιούχος

159. Γεώργιος Τρούλης, Πυροσβέστης

160. Ιωάννης, Τσαπάκης, Πρόεδρος Οδοντοτεχνιτών στο Περιφερειακό Τμή-μα Κρήτης

161. Γιώργος Τσερεβελάκης, Αγρότης

162. Γεώργιος Τσίγκος, Ελεύθερος Επαγγελματίας /  Πρόεδρος 2ης Κοινό-τητας Ηρακλείου

163. Αλέξανδρος Τσούλφας, Πολιτικός Μηχανικός

164. Ειρήνη Φανουράκη, Ιδιωτική Υπάλληλος

165. Κωνσταντίνος Φανουράκης, Δικηγόρος

166. Χρήστος Φανουράκης, Μάγειρας

167. Ειρήνη Φλουρή, Συνταξιούχος

168. Ουρανία Φουντούλη, Οδηγός σχολικού λεωφορείου

169. Ιωάννης Φράγκος, Ασφαλιστικός πράκτορας / Μέλος τοπικού συμβουλί-ου

170. Νικόλαος Φρουδαράκης, Πιλότος Πολιτικής Αεροπορίας

171. Νίκος Φρύσαλης, Αγρότης

172. Ελένη Χαιρέτη, Περιπτερούχος/ Πρόεδρος των περιπτερούχων

173. Εμμανουήλ Χαιρέτης, Ελεύθερος Επαγγελματίας

174. Εμμανουήλ Χαλαμπαλάκης, Επιχειρηματίας

175. Μερόπη Χαρκούτση, Ιδιωτική Υπάλληλος

176. Ελένη (Λένα) Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια Μονωδίας/ Μαέστρος

177. Κρυσταλλένια Χατζηδάκη,  Ξενοδοχοϋπάλληλος

178. Στυλιανός Χαχλάκης, Ελεύθερος Επαγγελματίας

179. Μαργαρίτα Χηροπούλου, Αισθητικός

180. Μαρία Χριστοδούλου, Συνταξιούχος / Μέλος τοπικού συμβουλίου

181. Δημήτριος Χρονάκης, π. Αστυνομικός / π Αντινομάρχης / π Αντιδήμαρ-χος

182. Ελευθέριος Ψαλιδάκης, Ελεύθερος Επαγγελματίας

183. Αριστείδης Ψαράκης, Αυτοκινητιστής

184. Μανόλης Ψυλλάκης, Ιδιωτικός υπάλληλος

Οι 56 υποψήφιοι σύμβουλοι που είχαν παρουσιαστεί στην εκδήλωση της παράταξης αρχές Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ibis Styles Heraklion Central:

1. Μιχάλης Αγριόγιαννος, Μηχανολόγος Μηχανικός

2. Μαρίνα Ανδρονά, Νηπιαγωγός

3. Δημοσθένης Ανδρουλάκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος

4. Στέλλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη, Αντιδήμαρχος/ Συμβολαιογράφος

5. Κώστας Βαρβεράκης, Εκπαιδευτικός/ Πρόεδρος Ηράκλειας Πρωτοβου-λίας

6. Λεωνίδας Βασιλείου, Πρώην Συμβασιούχος υπάλληλος καθαριότητας

7. Στέλιος Βισκαδουράκης, Φυσικοθεραπευτής/ Συγγραφέας

8. Κατερίνα Βλασάκη, Προϊσταμένη Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης

9. Αναστάσης Βλατάκης, Επιχειρηματίας

10. Πελαγία (Λάγια) Βοργιά, Παιδονευρολόγος

11. Gian Andrea Garancini, Πολιτικός Επιστήμονας/ Μουσικός

12. Κατερίνα Γεωργουδάκη, Μεσίτρια Αστικών Συμβάσεων/ Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής ΟΕΒΕΝΗ

13. Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης/ Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων

14. Μανώλης Διακαντώνης, Επιχειρηματίας

15. Βασίλης Εφραίμογλου, Επιχειρηματίας

16. Αγγελική Ζαχαράτου, Εκπαιδευτικός/ Υπεύθυνη Σχολικών Δρα-στηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

17. Γιάννης Καζάνης, Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος

18. Μαρία Κακουλάκη, Ιδιωτική Υπάλληλος

19. Γιώργος Καμπιτάκης, Συνταξιούχος

20. Γιώργος Καραντινός, Αντιδήμαρχος/ Παιδίατρος

21. Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, Ηθοποιός/ Τέως Περιφερειακός Σύμ-βουλος

22. Φρουμέντιος- Γαδόγο Κινύουα, Νοσηλευτής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ)

23. Αντώνης Κοτσιφάκης, Υπεύθυνος περιουσίας ΟΦΗ

24. Ζωή Κούτη,Δικηγόρος

25. Ζαμπία Λαζανάκη, Νηπιαγωγός/ Ειδική Γραμματέας Συλλόγου Δο-μήνικος Θεοτοκόπουλος

26. Αλεξία Μαρίνη-Δραμιτινού, Αντιπρόεδρος Κολυμβητικής Ομο-σπονδίας Ελλάδος

27. Σπύρος Μουρελάτος, Διαφημιστής

28. Αλεξάνδρα Ξυλούρη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης/ Χημικός

29. Γιάννης Ξυλούρης, Συντ. Δικηγόρος

30. Απόστολος Ξυριτάκης, Δικηγόρος

31. Μάρα Παναγιωτάκη, Ιστορικός/ Πρόεδρος του πολιτιστικού Συλ-λόγου Κνωσσού

32. Μανώλης Πανακάκης, Μέλος του Συλλόγου Αναπήρων Ηρακλείου

33. Ζωή Παπαδάκη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης/ Φιλόλογος

34. Νίκος Παπανδρέου, Λογιστής/Πρόεδρος Σκακιστικού Ομίλου Ηρ. και μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Μακεδόνων Ηρακλείου

35. Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, Αντιδήμαρχος/ Δημοσιογράφος

36. Γιάννης Πατσάκης, Συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικός/ εθελο-ντής στο κοινωνικό φροντιστήριο

37. Μέλπω Περιστέρη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης/ Διευθύντρια 3ου Γυμνάσιο Ηρακλείου

38. Γιάννης Πετράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός/ Αρχηγός της ομάδας Ηράκλειο Όμιλος Αντισφαίρισης και Αθλοπαιδιών

39. Γωγώ Πιλάτου, Κομμώτρια/ Μέλος της ομάδας Ζω-Δρω

40. Δημήτρης Πλουμάκης, Ασφαλιστής

41. Μάγδα Πλουμή, Μεσίτρια

42. Παύλος Ποτουρίδης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

43. Γιάννης Πρεβεζάς, Φυσικοθεραπευτής

44. Παντελής Ρυακιωτάκης, Δικηγόρος

45. Γρηγόρης Σηφάκης, Γλύπτης

46. Ευάγγελος Σπανουδάκης, Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας

47. Ζουμπουλιά Σταυρακάκη, Αγροτοκτηνοτρόφος

48. Μάρω Στερεού, Συνταξιούχος

49. Μανόλης Σωμαράκης, Πολιτικός Μηχανικός

50. Μάνος Ταμιωλάκης, Κοινωνιολόγος/ Υπεύθυνος εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

51. Χάλεντ Ταχίρ, Κοινωνικός ανθρωπολόγος

52. Μαρία Τζίνη, Επιχειρηματίας

53. Γιώργος Τσαγκαράκης, Ελεύθερος Επαγγελματίας/ Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Η. (Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου)

54. Ξενοφών Φλώκος, Απόστρατος Σμηναγός/ Ζωγράφος-Αγιογράφος

55. Άρια Χουρδάκη, Στέλεχος Εθνικής Τράπεζας

56. Μαρίνα Χρηστάκη, Εκπαιδευτικός/ Ποιήτρια

Δείτε τις φωτογραφίες; 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button