Ιόνια ΝησιάΤοπικές Είδησης

Έντεκα νέες αποφάσεις επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Σκόπελο, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ρόδο, Κάρπαθο, Μύκονο, Άγιο Νικόλαο και Βόνιτσα — Start Media Corfu TV

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Δ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΞΤΕΕ» µε δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας «ΕΣΠΕΡΙΑ», με αναβάθμισή της σε 3***  (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Μαχαιράδο Λαγανά, Δήμου Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 1.781.500,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 1.781.500,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 561.172,50 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Σ. ΑΡΑΘΥΜΟΣ – Α. ΑΡΑΘΥΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας «ΑΦΡΟΔΙΤΗ», με αναβάθμισή της σε 3***  (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Εσπερίων Ρόδα, Δήμου Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 294.767,54 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 294.475,42 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 132.513,94 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,25 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΒΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 28 δωματίων / 81 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην Δημοτική Ενότητα Στάφυλου, του Δήμου Σκοπέλου, της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.553.669,13 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.462.686,36 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 3.000.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 0,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΑΙΑ Α.Ε.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.978.879,93 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.978.879,93 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 623.347,18 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 8,33 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VOLDI ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε δ.τ. «VOLDI D.P.M. LTD» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 4**** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 950.430,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 913.158,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 411.921,10 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «MVP IKE» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, 3*** (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κεφαλονιάς, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 1.000.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 1.000.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 315.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΝΔΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LINDOS PALACE HOTEL BUNGALOWS» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Επέκταση της δυναμικότητας Ξενοδοχειακής Μονάδας σε 89 δωμάτια – 166 κλίνες και κατηγορία τριών αστέρων (3*) στη περιοχή Πεύκους στο Δ.Δ. Λινδίων στη Ρόδο» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.090.429,80 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.090.429,80 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 836.171,92 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 9,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «DMI PAPAKOSTA ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ALMYRA BOUTIQUE HOTEL» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Κατασκευή ξενοδοχείου τύπου Boutique Hotel κατηγορίας τριών αστέρων (3*) και δυναμικότητας 15 δωματίων – 40 κλινών στο Φοινίκι Καρπάθου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.789.426,27 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.593.641,12 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 639.956,45 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,36 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. – ΙΚΤΕΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – VISTA MYKONOS – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΥΚΟΝΟΥ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (ΣΤ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5* επί υφιστάμενων κτισμάτων, δυναμικότητας 37 δωματίων / 84 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Πασπάρι του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.310.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.310.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, συνολικού ύψους 993.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 12,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «RND INVESTMENTS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» με δ.τ. «RND INVESTMENTS GREECE», στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 18 δωματίων / 68 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Βαρκό, της Δημοτικής Ενότητας Πάλαιρου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.799.676,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.799.676,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, συνολικού ύψους 2.089.821,80 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 19,11 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ELOUNDA NIGHT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ELOUNDA NIGHT» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας [αγορά υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας που έχει διακόψει τη λειτουργία της, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της, ώστε μετά την υλοποίηση της επένδυσης να αναβαθμιστεί από 2* σε 4* και να επεκτείνει την δυναμικότητα της σε 61 δωμάτια / 143 κλίνες με σκοπό την εκ νέου λειτουργία της]» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Πλάκα, του Αγίου Νικολάου Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.308.042,80 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.308.042,80 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.043.783,48 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 13,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

ΠΗΓΗ: moneytourism

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button